Aktuality

Aktuální informace a oznámení

Úpravy na stadionu v Kollárově ulici

Stavební dění kolem fotbalového stadionu v Kollárově ulici stále nekončí. Nová provozně-správní budova obsahuje kromě místnosti police a presscentra i trafostanici, rozvodnu vysokého napětí a nízkého napětí pro celý areál. Práce se nevyhnuly ani dalším místům sportovního zařízení.

V současné době probíhají úpravy v prostoru hřiště s umělým povrchem. Zde se buduje například chodník. Hlavním důvodem budování nového chodníku je možnost uzavření hlavního stadionu a obyvatelům z ulic Longenova, Nad Tratí a Zahradní, umožnit snadný průchod do ulice Kollárova. Současný průchod přes hlavní stadion byl zdrojem problémů s vandaly, kteří často stadion navštěvovali a páchali zde četné škody na majetku.

Právě škodám na majetku má zabránit uzavření areálu a rovněž nově zbudovaný kamerový systém, který monitoruje celý areál a má své centrum v nové provozně-správní budově. Nová budova kromě místa pro akreditované novináře, policisty a kamerový systém umožňuje i druhý vstup na hrací plochu právě pro novináře.

Po stavebním zásahu, díky kterému bude průchod snadnější dojde ke zmenšení plochy umělé trávy. Vzniknou zde dvě nové hrací plochy, které budou svými rozměry odpovídat požadavkům na malou kopanou a dvěma hracím plochám pro přípravky. Na příští rok se plánuje výměna povrchu UMT.

Financování prací na fotbalovém stadionu provádělo zatím výhradně Město Vlašim za přispění fotbalového klubu. Dotační tituly se zatím sehnat nepodařilo. Zatím se mimo jiné podařilo vyměnit střešní krytinu na hlavní tribuně a část jižní tribuny prošla rekonstrukcí.

Projekt úprav fotbalového stadionu si můžete prohlédnout: