Aktuality

Aktuální informace a oznámení

Rozhodnutí klubu FC Sellier & Bellot Vlašim

Vedení klubu FC Sellier & Bellot Vlašim se rozhodlo řešit situaci kolem šíření epidemie onemocnění koronaviru COVID-19 a přijalo určitá interní opatření, která se týkají mládežnických mužstev. Situaci objasnil předseda oddílu Ing. Petr Lajda v krátkém prohlášení.

Vedení klubu rozhodlo v souvislosti s šířením koronaviru a v návaznosti na mimořádná opatření v ČR takto:

Počínaje pátkem 13.3. 2020 klub zakazuje všem svým mládežnickým týmům od kategorie přípravek až po starší dorost nastupovat k přátelským a mistrovským utkáním až do odvolání

  • Tréninky budou nadále pokračovat. V případě, že si rodiče nebudou přát účast svých dětí na trénincích, tak to sdělí příslušnému trenérovi a dítě bude z tréninků omluveno.
  • Tato opatření se prozatím netýkají dospělých týmů – A mužstva a B mužstva
  • Vedení k tomuto kroku sáhlo po zvážení všech pozitiv i negativ. Rozhodnutí je určitě nepříjemné jak pro děti, tak pro trenéry, ale i pro naše soupeře.

S přihlédnutím k momentální situaci však považujeme ochranu zdraví našich mladých sportovců za to nejdůležitější. Situaci budeme nadále pečlivě sledovat a o případných změnách Vás budeme včas informovat.
Ve Vlašimi 12.3.2020 Ing. Petr Lajda
Předseda FC Sellier & Bellot Vlašim