Aktuality

Aktuální informace a oznámení

VV svolává valnou hromadu

Výkonný výbor FC Sellier & Bellot Vlašim z.s. svolává valnou hromadu klubu na úterý 11. června 2024, která se uskuteční v klubovně GÓL na hlavním stadionu v Kollárově ulici od 18:00. 

Program valné hromady FC Sellier & Bellot VLAŠIM, z.s. dne 11.června 2024

1) Úvod – přivítání účastníků a hostů.

2) Pracovní předsednictvo ve složení Kuklík,Svoboda,Jícha ,Lajda,Švejda

3) Volba komisí:

1. návrhová – Janda Ladislav, Štětina Petr, Kout Vladimír

2. mandátová – Šanda Josef, Hruška Ivo, Dojáček Jan

4) Zpráva o sportovní činnosti za rok 2023 a soutěžní rok 2023/24 Ing. Petr Lajda

5) Zpráva o finančním hospodaření za rok 2022 a 2023 – J. Svoboda

6) Zpráva mandátové komise, účast, počty, usnášení schopnost schůze

7) Schválení účetní závěrky za rok 2022 a 2023

8) Schválení výše členských příspěvků na období 2024-2025

9) Diskuse

10) Návrh a schválení usnesení

11) Závěr

Schůzi řídí – Jaroslav Svoboda